IN THE PRESS

Date : 27 February 2013

 

     
 

โลจิสติกส์กับโอกาส

โดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์

ประธานบริหาร สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


          ทุกท่านทราบหรือไม่ค่ะว่า ขณะที่ไทยเราประกาศตัวจะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์นั้น ต้นทุนโลจิสติกส์ของเรายังสูงมากค่ะ

          แต่ละให้กล่าวอย่างนั้นก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะในอาเซียนมีเพียงแค่สิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น ที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำได้

          สิ่งที่ทำให้ต้นทุนของเราสูงเกิดจากหลายอย่างค่ะ การขนส่งทางบกเรามีปัญหาตั้งแต่การใช้พวงมาลัยไม่สอดคล้องกัน เราใช้พวงมาลัยขวา แต่กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ใช้พวงมาลัยซ้าย ทำให้การขนส่งระหว่างกันลำบาก ขั้นตอนด้านศุลกากรระหว่างกันใช้เวลานาน การเปลี่ยนหัวลาก การจอดรถขนของลงจากรถคันหนึ่งไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งก็มีต้นทุนค่าแรงและต้นทุนค่าเสียโอกาส

          การขนส่งสินค้าล็อตหนึ่ง ตั้งแต่การขอเอสารใบอนุญาตต่างๆ จนส่งออก ขณะนี้ต้องใช้เวลานาน 22-23 วัน

          ภาคผู้ประกอบการยังขาดการทำงานเชื่อมโยงกัน ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคยังนิยมทำงานเองลำพัง หากต้องส่งสินค้าไปนอกภูมิภาคตัวเอง ก็ไม่พึ่งพาผู้ประกอบการรายอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และที่สำคัญคือ เรายังไม่เชี่ยวชาญงานขนส่งระหว่างประเทศ นอกจากนี้บุคลากรด้านโลจิสติกส์ของเรายังขาดทักษะด้านเทคโนโลยี

          ข้ามไปดูการขนส่งทางน้ำบ้าง ท่าเรือแหลมฉบังตอนนี้กำลังประสบปัญหารองรับการขนส่งที่เริ่มแน่น แต่ยังไม่เห็นแผนการขยายท่าเรืออย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการขนส่งระบบราง แม้ควรจะเป็นช่องทางที่พึ่งพาได้ เพราะเป็นช่องทางที่เร็วและถูก แต่ปัจจุบันการขนส่งจากอีสานมาชลบุรี ต้องขนส่งหลายทอด กว่าจะไปถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งต่ออีกทอดหนึ่ง

          หากเรานิ่งเฉยกับเรื่องนี้ ดิฉันเกรงกว่าการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ของบ้านเราในอนาคต จะกลายเป็นการสร้างถนนให้ชาติอื่นมาวิ่งผ่าน

          การแก้ไขควรมาจากทุกภาคส่วนค่ะ ภาครัฐต้องจริงจังในการส่งเสริมให้อาเซียนมีระบบโลจิสติกส์ที่ดี เพื่อลดต้นทุนของทุกประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นของโลก โดยเรื่องสำคัญอย่างแรก คือ การหา "เจ้าภาพ" รับผิดชอบเรื่องโลจิสติกส์โดยตรง เพราะที่ผ่านมาการดูแลด้านโลจิสติกส์ถูกกระจายไปตามประเภทสินค้าที่ขนส่ง ไม่ได้ทำงานแบบรวมศูนย์

          สำหรับภาคผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันในการส่งต่องานระหว่างภูมิภาคค่ะ เรามีสมาคมด้านโลจิสติกส์ 3-4 สมาคม แต่ละสมาคมก็ควรร่วมมือกันด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดการส่งต่องาน สร้างความคล่องตัว และลดต้นทุนสินค้าลง

          สุดท้าย ดิฉันยังอยากให้เรามองถึงโอกาสภาพรวมของอาเซียนค่ะ หากลดต้นทุนด้านโจสติกส์ได้ ดิฉันเชื่อว่าเราจะมีโอกาสดีขึ้นแน่นอนค่ะ

 

 

หมายเหตุ : บทความนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ รับมือ AEC ฉบับวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

   
Bookmark and Share
 
Unsubscribe from Newsletter
Email
   
พลังหนุนเอสเอ็มอี (2)
พลังหนุนเอสเอ็มอี (1)
บทบาทใหม่อีเรีย (1)
7 เดือน 7 เรื่อง(1)
7 เดือน 7 เรื่อง(2)
Thai Rising?
ASEAN Rising
OECD ของอาเซียน (2)
OECD ของอาเซียน (1)
เคมีภัณฑ์ (2)
เคมีภัณฑ์ (1)
ราคายางตก ยางออก (2)
ราคายางตก ยางออก (1)
การเเข่งขันอุตฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า
10 ห่วง จีเอ็มเอส
อย่าคิดแค่
อาเซียนในเอเปก
2558 แล้วไงต่อ
ความร่วมมือที่ยังท้าทาย
ขีดแข่งขันอัญมณีไทย 2
ขีดแข่งขันอัญมณีไทย
ลุ้นประโยชน์ AIIB
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยายนต์ 2
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยายนต์ 1
ความมั่งคงด้านอาหาร
เสถียรภาพ - การแข่งขันในตลาดโลก
ความชอบธรรมของรัฐบาล
ท่องเที่ยวมีจุดขาย
ท่องเที่ยวมีราคา
คุณภาพ-แทรกเเซง
อาเซียนบนมาตรฐานโลก
GMS กับ ASEAN Connectivity
โอกาสทองที่จีเอ็มเอส
บันเทิง- บันได-บรรลุ
ถักทอเส้นฝ้ายไหมงามสู่เออีซี
เรื่องที่รัฐลืมมอง
เปิดเสรีไม่ใช่ขายชาติ
เมื่อตะวันตกมองอาเซียน (จบ)
เมื่อตะวันตกมองอาเซียน(1)
หนุนภาครัฐเจรจาการค้าเน้นคลุมทุกมิติ
ก้าวใหญ่กว่า AEC ก้าวสู่ RCEP (จบ)
ก้าวใหญ่กว่า AEC ก้าวสู่ RCEP (1)
ึความเร็วสูงระยะยาว (จบ)
ความเร็วสูง.......ระยะยาว
"ซิงเกิล วินโดว์" โอกาสของธุรกิจส่งออก
โลจิสติกส์กับโอกาส
เสรีอย่างไร?
เปิดเสรีสาธารณสุขเป็นอย่างไร
เปิดเสรี
เอเปคกับเส้นทางสู่ Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP)
Thriving in the Age of Paradox
The Germination of Asian Financial Security
รอวิกฤติก่อน
บทสุดท้ายเริ่มที่ AEC
ใหญ่เล็กไม่สำคัญ
ประเทศไทยขาดอาหาร
AEC เริ่มต้นเมื่อวานนี้
สงครามโลกครั้งที่ 4
เขตการค้าเสรีเอเปก....ไทยยืนอยูที่ไหน
โลจิสติกส์ไทยในอาเซียน
มองข้ามชอต....หลังโดฮา
ถ้าการเจรจาโดฮาจบลงได้ไทยจะได้อะไร
"โดฮา" เมื่อไรจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ราคาย
อย่าคิดแค่ "อยู่ตรงกลา
Introducing help Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr