IN THE PRESS

Date : 13 February 2013
     
 

เปิดเสรี "สาธารณสุข" เป็นอย่างไร?

โดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์

ประธานบริหาร สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


 

          เชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายท่านคงทราบแล้วถึงเป้าหมายของไทยในการประกาศตัวเป็น ศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ หรือ เมดิคัล ฮับ แต่ยังกังวลว่าแพทย์ไทยของเราจะไหลออกไปทำงานนอกประเทศ ก่อนที่เราจะได้เป็นเมดิคัล ฮับ หรือเปล่า ของอธิบายอย่างนี้ค่ะ

          ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเมดิคัล ฮับ 2 เรื่องคือ การเคลื่อนย้ายบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี

          การค้าบริการ โดยทั่วไปมี 4 รูปแบบค่ะ รูปแบบแรกเรียกว่า Cross-Border Supply เป็นการค้าบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ดดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ต้องพบกัน เช่น หากดิฉันทราบว่ามีแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับปอดอยู่ที่สิงคโปร์ ดิฉันสามารถไปเอกซเรย์ปอดจากในเมืองไทย แล้วนำผลส่งไปให้ทางสิงคโปร์ช่วยวินิจฉัย

          รูปแบบที่สอง เรียกว่า Consumption Aboard คือ ผู้ซื้อบริการเดินทางมารับบริการในประเทศของผู้ขายโดยตรง เช่น คนต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อมารับบริการศัลยกรรม  รูปแบบที่สาม เรียกว่า Commercial Presence คือ การค้าที่ผู้ให้บริการเข้าไปลงทุนตั้งสาขาย่อยในประเทศผู้รับบริการเอง เช่น เมื่อแพทย์ไทยพบว่ามีคนชาติใดเข้ามาทำศัลยกรรมจำนวนมาก ก็อาจไปตั้งสาขาที่ประเทศนั้นเลย

          รูปแบบสุดท้ายเรียกว่า Movement of Natural Persons ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพบริการเป็นผู้เดินทางไปให้บริการในประเทศผู้รับบริการเอง แพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี

          คำถามต่อไปคือ การค้าบริการด้านสาธารณสุขภายใต้รูปแบบเหล่านี้ เสรีแค่ไหน?

          จากกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2558 นักลงทุนเอาเซียนสามารถถือห้นในธุรกิจบริการสาขาต่างๆ ได้ถึง 70% ดูเผินๆ อาจทำให้คิดว่าเพิ่มขึ้นมากจากกรอบเดิมที่ไทยกำหนดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ไม่ค่ะ เพราะความจริงยังมีข้อกีดกันอยู่มาก ในด้านสาธารณสุขนั้น สาขาที่เปิดให้ต่างชาติถือสัดส่วนได้เพิ่มขึ้นเป็น 70 % มีเพียงบางด้าน เช่น บริการแพทย์เฉพาะทาง "ในโรงพยาบาลเอกชน" และบริการ "ให้คำปรึกษา" ด้านกุมารเวช จิตวิทยา การผ่าตัด

          ข้ามมาดูเรื่องการเคลื่อนย้ายแพทย์ค่ะ วิชาชีพแพทย์ถือเป็นวิชาชีพที่มีการเคลื่อนย้ายเสรี แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) แล้ว MRA ก็กำหนดคุณสมบัติร่วมเอาไว้ทั้งด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ แถมแต่ละประเทศยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมกันเอง เช่น ต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ

          สรุปก็คือ การเปิดเสรีด้านสาธารณสุขในขณะนี้ ยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง แค่เราความร่วมกันทำทั้งอาเซียนให้กลายเป็นเมดิคัล ฮับ เพระเราต้องยอมรับว่าแต่ละประเทสก็มีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน เบื้องต้นเราอาจจับมือกับสิงคโปร์ ซึ่งมีความพร้อมด้านการแพทย์ระดับเดียวกับเรา รวมถึงร่วมมือกับชาติอาเซียนอื่นส่งต่อคนไข้

          อย่าให้อาเซียนกลายเป็นอุปสรรคในการก้าว แต่ให้เป็นความร่วมมือของคนทั้งอาเซียน และกลายเป็น Stepping Stone พาเราก้าวไปสู่เวทีสากล

 

หมายเหตุ : บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ รับมือ AEC ฉบับวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

 
     

 

Bookmark and Share
 
Unsubscribe from Newsletter
Email
   
พลังหนุนเอสเอ็มอี (2)
พลังหนุนเอสเอ็มอี (1)
บทบาทใหม่อีเรีย (1)
7 เดือน 7 เรื่อง(1)
7 เดือน 7 เรื่อง(2)
Thai Rising?
ASEAN Rising
OECD ของอาเซียน (2)
OECD ของอาเซียน (1)
เคมีภัณฑ์ (2)
เคมีภัณฑ์ (1)
ราคายางตก ยางออก (2)
ราคายางตก ยางออก (1)
การเเข่งขันอุตฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า
10 ห่วง จีเอ็มเอส
อย่าคิดแค่
อาเซียนในเอเปก
2558 แล้วไงต่อ
ความร่วมมือที่ยังท้าทาย
ขีดแข่งขันอัญมณีไทย 2
ขีดแข่งขันอัญมณีไทย
ลุ้นประโยชน์ AIIB
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยายนต์ 2
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยายนต์ 1
ความมั่งคงด้านอาหาร
เสถียรภาพ - การแข่งขันในตลาดโลก
ความชอบธรรมของรัฐบาล
ท่องเที่ยวมีจุดขาย
ท่องเที่ยวมีราคา
คุณภาพ-แทรกเเซง
อาเซียนบนมาตรฐานโลก
GMS กับ ASEAN Connectivity
โอกาสทองที่จีเอ็มเอส
บันเทิง- บันได-บรรลุ
ถักทอเส้นฝ้ายไหมงามสู่เออีซี
เรื่องที่รัฐลืมมอง
เปิดเสรีไม่ใช่ขายชาติ
เมื่อตะวันตกมองอาเซียน (จบ)
เมื่อตะวันตกมองอาเซียน(1)
หนุนภาครัฐเจรจาการค้าเน้นคลุมทุกมิติ
ก้าวใหญ่กว่า AEC ก้าวสู่ RCEP (จบ)
ก้าวใหญ่กว่า AEC ก้าวสู่ RCEP (1)
ึความเร็วสูงระยะยาว (จบ)
ความเร็วสูง.......ระยะยาว
"ซิงเกิล วินโดว์" โอกาสของธุรกิจส่งออก
โลจิสติกส์กับโอกาส
เสรีอย่างไร?
เปิดเสรีสาธารณสุขเป็นอย่างไร
เปิดเสรี
เอเปคกับเส้นทางสู่ Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP)
Thriving in the Age of Paradox
The Germination of Asian Financial Security
รอวิกฤติก่อน
บทสุดท้ายเริ่มที่ AEC
ใหญ่เล็กไม่สำคัญ
ประเทศไทยขาดอาหาร
AEC เริ่มต้นเมื่อวานนี้
สงครามโลกครั้งที่ 4
เขตการค้าเสรีเอเปก....ไทยยืนอยูที่ไหน
โลจิสติกส์ไทยในอาเซียน
มองข้ามชอต....หลังโดฮา
ถ้าการเจรจาโดฮาจบลงได้ไทยจะได้อะไร
"โดฮา" เมื่อไรจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ราคาย
อย่าคิดแค่ "อยู่ตรงกลา
Introducing help Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr