IN THE PRESS

Date : 16 December 2010

 

ถ้าการเจรจาโดฮาจบลงได้ไทยจะได้อะไร

 โดย

อภิรดี ตันตราภรณ์

ประธานบริหารสถาบันนานาชาติเอเชียแปซิฟิกศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
 
            ก่อนปิดปีใหม่ได้คยกับท่านผู้อ่านไว้ว่าการเจรจารอบโดฮาจะจบลงในปี 2554 ตามที่ผู้นำหลายประเทศรวมทั้งไทยได้ตั้งเป้าไว้ในการประชุมผู้นำเอเปกหรือไม่ หลังจากนั้นก็ได้ไปร่วมการเสวนาที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างปรเทศและการเจรจาของ WTO เข้าร่วมหลายท่านได้แก่คุณพิมพ์ชนกวอนขอพรดร. ตีรณพงศ์มัฆพรรษดรงปิยนุชดร.อักษรศรีและตัวผู้เขียนเอง
 
            ผู้ร่วมเสวนามีความเห็นค่อนข้างตรงกันว่าการเจรจารอบโดฮาถึงเวลาสมควรจะยุติลงได้แล้วเพราะการจบหรือไม่จบขณะนี้มีความเกี่ยวพันไปถึงความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคีและองค์กร WTO โดยตรง เพราะไม่ว่าจะอย่างไรขณะนี้ WTO ก็ยังคงเป็นกฏกติกาการค้าระหว่างประเทศที่มีข้อบทในการระงับยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ได้ผลพอสมควรประเทศไม่ว่าจะเล็กใหญ่ก็ยังคงยึดถือปฏิบัติตามคำตัดสินหากระบบนี้ล่มสลายไปก็อาจทำให้ระบบการค้าระหว่างประเทศกลับไปสู่ระบบ "อำนาจเป็นธรรม"
 
 
             หากมองถึงผลที่จะเกิดขึ้นผู้อภิปรายต่างมีมุมมองที่น่าสนใจหลากหลายประเด็น กล่าวคือการเจรจา WTO ใช้เวลานานเกินไปประเทศสมาชิกจึงหันไปให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญกับการเจรจา FTA มากกว่าแต่ไม่ว่าการเจรจานี้จะสำเร็จหรือไม่กระแสการแข่งขันในตลาดโลกจะยังคงรุนแรง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาไทยก็ได้มีการเจรจา FTA กับหลายประเทศและมีการลดภาษีลงเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์ในขณะที่การเจรจาใน WTO ไม่ได้ลดภาษีลงจนเป็นศูนย์ดังนั้นในแง่ของการส่งออก ความสำเร็จในการเจรจารอบโดฮาจึงแทบจะไม่ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย หรือมีก็น้อยมาก
 
            อย่างไรก็ดี ข้อดีของการลดภาษีใน WTO คือไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้าในขณะที่ FTA ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามกฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าตามที่ตกลงกันระหว่างคู่ FTA จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดภาษีซึ่งสำหรับบาง FTA แล้วกฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้ากลับกลายมาเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงที่อุตส่าห์เจรจากันมา
              สิ่งหนึ่งที่ WTO สามารถให้ได้มากกว่าการเจรจา FTA น่าจะเป็นสินค้าเกษตร ซึ่ง WTO พยายามเจรจาเพื่อเปิดโควต้าให้ว้างขึ้น พร้อมทั้งลดการอุดหนุนการผลิต และการส่งออก ซึ่งสองปรปะเด็นหลงนี่ไม่สามารถเจรจาในกรอบ FTA ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณท์ กติการะหว่างประเทศ ในประเด็นนี้เราจะต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณ์ที่จะมีการตกลงกัน นอกเหยือจากการเตรียมการด้านสนับสนุนด้านการผลิตเพื่อแสวงประโยชน์จากตลาดที่จะเปิดกว้างขึ้น

            สิ่งที่ภาคเอกชนกลัวขณะนี้ก็คือมาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งปัจจุบันนี้มีมาตรการที่กำหนดโดยภาคเอกชนผู้นำเข้าเพื่อสนองตอบต่อแรงกดดันของกลุ่มผู้บริโภคและภาคประชาสังคมโดยเฉพาะมาตรฐานภาคเอกชนจะกำหนดสูงกว่ามาตรฐานของรัฐและมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่ง WTO ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงแต่ก็ไม่สามารถคาดหวังได้ว่ารัฐหรือ WTO จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจมากขึ้นคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแม้ว่าหลายคนอาจเคยมองว่าไม่เกี่ยวกับการค้าแต่ขณะนี้ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ภาคเอกชนก็จะต้องได้รับผลกระทบจากการเจรจาในเรื่งสิ่งแวดล้อมและจะต้องมีมาตรการที่จะปรับตัวเพื่อรองรับผลการเจรจาล่วงหน้าเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้จะมีผลทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 

 

Bookmark and Share
 
Unsubscribe from Newsletter
Email
   
พลังหนุนเอสเอ็มอี (2)
พลังหนุนเอสเอ็มอี (1)
บทบาทใหม่อีเรีย (1)
7 เดือน 7 เรื่อง(1)
7 เดือน 7 เรื่อง(2)
Thai Rising?
ASEAN Rising
OECD ของอาเซียน (2)
OECD ของอาเซียน (1)
เคมีภัณฑ์ (2)
เคมีภัณฑ์ (1)
ราคายางตก ยางออก (2)
ราคายางตก ยางออก (1)
การเเข่งขันอุตฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า
10 ห่วง จีเอ็มเอส
อย่าคิดแค่
อาเซียนในเอเปก
2558 แล้วไงต่อ
ความร่วมมือที่ยังท้าทาย
ขีดแข่งขันอัญมณีไทย 2
ขีดแข่งขันอัญมณีไทย
ลุ้นประโยชน์ AIIB
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยายนต์ 2
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยายนต์ 1
ความมั่งคงด้านอาหาร
เสถียรภาพ - การแข่งขันในตลาดโลก
ความชอบธรรมของรัฐบาล
ท่องเที่ยวมีจุดขาย
ท่องเที่ยวมีราคา
คุณภาพ-แทรกเเซง
อาเซียนบนมาตรฐานโลก
GMS กับ ASEAN Connectivity
โอกาสทองที่จีเอ็มเอส
บันเทิง- บันได-บรรลุ
ถักทอเส้นฝ้ายไหมงามสู่เออีซี
เรื่องที่รัฐลืมมอง
เปิดเสรีไม่ใช่ขายชาติ
เมื่อตะวันตกมองอาเซียน (จบ)
เมื่อตะวันตกมองอาเซียน(1)
หนุนภาครัฐเจรจาการค้าเน้นคลุมทุกมิติ
ก้าวใหญ่กว่า AEC ก้าวสู่ RCEP (จบ)
ก้าวใหญ่กว่า AEC ก้าวสู่ RCEP (1)
ึความเร็วสูงระยะยาว (จบ)
ความเร็วสูง.......ระยะยาว
"ซิงเกิล วินโดว์" โอกาสของธุรกิจส่งออก
โลจิสติกส์กับโอกาส
เสรีอย่างไร?
เปิดเสรีสาธารณสุขเป็นอย่างไร
เปิดเสรี
เอเปคกับเส้นทางสู่ Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP)
Thriving in the Age of Paradox
The Germination of Asian Financial Security
รอวิกฤติก่อน
บทสุดท้ายเริ่มที่ AEC
ใหญ่เล็กไม่สำคัญ
ประเทศไทยขาดอาหาร
AEC เริ่มต้นเมื่อวานนี้
สงครามโลกครั้งที่ 4
เขตการค้าเสรีเอเปก....ไทยยืนอยูที่ไหน
โลจิสติกส์ไทยในอาเซียน
มองข้ามชอต....หลังโดฮา
ถ้าการเจรจาโดฮาจบลงได้ไทยจะได้อะไร
"โดฮา" เมื่อไรจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ราคาย
อย่าคิดแค่ "อยู่ตรงกลา
Introducing help Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr