30 November 2012

     
 

 

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ร่วมกับ

สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดสัมมนา เรื่อง

"ถอดรหัส TPP-RCEP : ประเทศไทยได้-เสีย"

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ อาคาร บี ชั้น 9


 

          โดยการจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจ โดยภายหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายบารัค โอบามา เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยได้แสดงความสนใจที่จะร่วมเจรจาในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ทีพีพี) รวมทั้งล่าสุดทางอาเซียนจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจครอบคลุมระดับภูมิภาค (อาร์ซีอีพี) 16 ประเทศเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทั้ง 2 เรื่องเป็นเรื่องใหม่และกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

รูปภาพงานสัมมนา

 

 

 

 
     

 

Bookmark and Share
 
   
EVENTS
ASIA RISING
30 November 2012
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr