ธีรพงศ์ จันศิริ

 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 
 
ถอดรหัส AEC : อุตสาหกรรมอาหาร
 
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญ แม้ว่าการบริโภคอาหารกระป๋องโดยเฉพาะทูน่า จะได้เป็นที่นิยมในตลาดตะวันตก แต่ตลาดอาเซียนก็นับเป็นตลาดใหม่ที่มีความน่าสนใจ และ เป็นประเทศที่มีที่ตั้งใกล้กับเรา ดังนั้นการที่ประเทศในอาเซียนจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตก็สามารถทำได้
 
หากมองอาเซียนในธุรกิจ จะมองได้ 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เรื่องฐานการผลิต การกระจายฐานการผลิตไปตามประเทศต่างๆจะเป็นการกระจายความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะเรื่องแรงงาน ซึ่งขาดแคลนเป็นอย่างมาก และเรื่องค่าเงิน เพราะปัจจุบันไทยมีค่าเงินที่แข็งค่ามาก สอง การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ และสาม ที่สำคัญที่สุดคือ การทำการตลาด ตลาดทูน่ากระป๋องจะเติบโตได้เมื่อรายได้ของประชากรสูงขึ้น
 
สำหรับจุดแข็งของไทย ที่ความจริงไม่มีวัตถุดิบของตัวเอง คือ ความสามารถในการแปรรูป ในเรื่องแรงงานที่มีคุณภาพ ต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก พื้นที่ของประเทศไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก การขนส่งค่อนข้างดี และส่วนประกอบมนการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง
 
ทั้งนี้ สำหรับการทำการตลาด จะใช้รูปแบบเดียวกับในอเมริกาและยุโรป คือ การสร้างตราสินค้า และการกระจายสินค้า
 
 
การลงทุนในต่างประเทศมีความจำเป็น เพราะเป็นการยกระดับบริษัทอีกชั้น ช่วยให้บริษัทมีการพัฒนา และท้ายสุด การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศนั้น ต้องมั่นใจว่าสินค้าของเรามีจุดแข็ง
 

 

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr