สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                               
 

       
เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว มีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างฮาร์วาร์ด ได้บอกเล่าไว้ในหนังสือ “JAPAN as No.1”  ได้บอกเล่าถึงความสำเร็จของญี่ปุ่นเอาไว้ ความสำเร็จของญี่ปุ่นสร้างความตื่นตะลึงในโลกพอสมควร และในทุกวันนี้ทุกคนได้เห็นถึงความสำเร็จของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวอย่างต้นแบบให้กับ ประเทศในเอเชียเดินรอยตาม
 
ในเวลาไม่กี่ปีต่อจากนั้น ญี่ปุ่นได้เป็นต้นแบบให้กับ 4 เสือแห่งเอเชีย ทั้ง ไต้หวัน เกาหลี ฮ่องกง และสิงคโปร์ ต่อมาด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 3 ระลอกนี้ตามกันมา แต่ความสำเร็จของ 3 ระลอก ไม่สามารถสั่นสะเทือกโลกได้ ต่อมาในช่วง10 ปีหลังนี้เอง คลื่นเอเชียระลอกที่ 4 เริ่มทะยานขึ้น นำโดย จีนและอินเดีย
 
คลื่นระลอกที่ 4 นี้เอง ทำให้เกิด ยุคสมัยแห่งเอเชียอย่างแท้จริง เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดมาก่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ และ ภูมิรัฐศาสตร์
 
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในเอเชีย โดยเน้นเรื่องการค้าเสรี แต่แตกต่างจากทางยุโรป เพราะโดยปกติประเทศใหญ่จะเป็นศูนย์กลาง ประเทศเล็กๆจะเป็นซี่ล้อ แต่ในเอเชีย อาเซียนเป็นวงล้อ ประเทศใหญ่ๆ เป็นซี่ล้อที่เข้ามา
 
เมื่อมีการเชื่อมโยงจึงมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่างประเทศ ก่อให้เกิดนัยที่เราควรติดตาม ทั้งในแง่การบริหารประเทศ เศรษฐกิจ และธุรกิจ
 
จีน เป้าหมายที่โลกมองดูอยู่ แต่จีนเป็นประเทศที่ถ่อมตน ความสำเร็จอันตราย ต้องรู้จักงำประกาย แต่อย่างไรก็ตามประกายของจีนยังคงเจิดจ้า การก้าวทะยานของจีน เป็นก้าวอย่างสันติ และใช่อำนาจที่อ่อนยุ่น ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดของจีน คือ ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเท่าเทียมกัน การจะทำอย่างนั้นได้ จีนต้องมีศักยภาพภายใน ขณะที่ภายนอกต้องมีสันติภาพ ประเทศมหาอำนาจต้องสร้างมิตร ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น ต้องดูแลให้ดีที่สุด
 
จีนให้ความสนใจทางด้านใต้ ซึ่งก็คือ อาเซียน เนื่องจากอาเซียนมีหลายประเทศที่มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกันทางช่องแคบมะละกา ที่เป็นช่องทางลำเลียงสินค้าไปสู่จีน หากตรงนี้ไม่สงบจีนก็เติบโตต่อไปไม่ได้
 
การมีอำนาจเพิ่มขึ้นของจีน ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่น ญี่ปุ่นกับจีนมีความพยายามในการถ่วงดุลอำนาจกัน และมีการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาเพื่อถ่วงดุลอำนาจเช่นเดียวกัน โดยเข้ามาดูแล ให้การสนับสนุนประเทศต่างๆในเอเชีย มีการแต่งตั้งทูตประจำอาเซียน
 
ดังนั้นเราต้องดูศึกษาและเข้าใจ พร้อมใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซีย ใช้ประโยชน์จากสหรัฐอเมริกา เวียดนาม ใช้ประโยชน์จากจีน
 
ประเด็นของประเทศไทย เราต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้ในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศ ต้องคิดให้ได้ว่า ประเทศอื่นๆมีบทบาทอย่างไร ประเทศต้องมีความพร้อมในการลงสนาม จีนต้องการไทย โดยมีการวางโครงข่ายถนน ซึ่งทุกเส้นทางผ่านไทย โครงข่ายรถไฟ โครงข่ายทางน้ำ เห็นได้ชัดว่าจีนอยากเป็นมิตรสหายกับไทย นักธุรกิจจีนต้องการมาลงทุนในไทย มีการตั้งกองทุนร่วมกัน
 
โอกาสนี้อย่าให้สูญเสียไป ถ้าไม่รู้จักใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่รู้จะว่าอย่างไร
 
ไทยต้องสร้างตัวเองในระดับโลก ไทย-สหรัฐอเมริกา ต้องหาประเด็น ต้องเปิดเกมเชิงรุก
ไทย-ญี่ปุ่น แม้จะมีผลประโยชน์มหาศาลในไทย แต่ไทยควรทำให้ญี่ปุ่นสนใจมากกว่านี้  การต่างประเทศต้องใช้ในระดับโลกให้เป็น
 
นัยยะที่ 2 คือ ด้านเศรษฐกิจ การส่งออกไปยังตลาดเอเชียยิ่งใหญ่มาก และทุกปีส่งออกมากขึ้น โดยมีผลมากจากการเปิดเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ กับ ประเทศต่างๆ ไทยจะได้ประโยชน์มหาศาล หากใช้ประโยชน์จากข้อตกลงอย่างถุกต้อง
 
และ ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า จะมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 ล้านคน ซึ่งจะมีอำนาจซื้อมากขึ้นในด้านอาหาร สิงอำนวยความสะดวก และบริการ สิ่งเหล่านี้ประเทศไทยมีพร้อม ดังนั้นจำเป็นมากที่ไทยต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคน เทคโนโลยี และที่สำคัญควร
 
สนับสนุนให้มีงานวิจัยทางวิชาการ สนใจการให้ทุนด้านวิจัยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพราะในอนาคตสินค้าเกษตรจะมีความสำคัญ และมีราคาสูงขึ้น จากภาวะโลกร้อน ไทยควรมีการพัฒนาทั้งเรื่อง พื้นที่ชลประทาน และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่
 
            ด้านสุดท้ายธุรกิจ ต้องติดตามการเคลื่อนไหวการย้ายฐานการผลิต ใช้กลยุทธ์ทางการค้าสมัยใหม่ โดยบริษัทใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองเพื่อก้าวไปสู่การค้าในเอเชีย ส่วนบริษัทขนาดเล็กรัฐบาลต้องให้การดูแล โดยการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการสนับสนุนบริษัทขนาดเล็ก
 
ทางรัฐบาล หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ยกระดับความสามารถให้เอสเอ็มอีทั่วประเทศ ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก รู้ทันการค้าขายระดับโลก ต้องส่งเสริมการลงทุน และทำอย่างไรให้มีการลงทุนในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายในอาเซียน
 
เมื่อเอเชียทะยานขึ้น ความแตกต่างด้านกาพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆจะกว้างขึ้น ประเทศที่ฉลาดว่องไวจะสามารถผ่านคลื่นนี้ไปได้ ต้องบริหารอย่างจริงจัง
 
เอเชียทะยานประเทศที่จะได้ประโยชน์ คือ ประเทศที่ได้รับความเคารพจากต่างประเทศ นานาชาติต้องให้เกียรติ ประเทศที่ไม่มีเอกภาพไม่มีใครสนใจ การสร้างจำเป็นมากไม่มีอะไรได้มาฟรี ดังนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสร้าง ถ้าไม่ทำวันนี้เราจะกลายเป็นประเทศชายขอบ ถูกทอดทิ้ง
 
อย่าลืมว่า...โอกาสแบบนี้ 100 ปีจะมีสักครั้ง
 
      

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr