ธนินท์ เจียรวนนท์

 

 

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

         
 
ในช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในด้านธุรกิจของไทย ถ้าไม่เกิดปัญหาทางการเมือง ประเทศไทยจะเจริญเติบโต และร่ำรวย โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ทุกอย่างเอื้ออำนวย ผลักดันให้เกษตรกรร่ำรวยขึ้น
 
ในด้านการเกษตร เมื่อน้ำมันมีราคาสูงขึ้น น้ำมันบนดินขิงเรามีความหมายมากขึ้น พืชเกษตร สามารถใช้เลี้ยงมนุษย์ และเป็นพลังงานธรรมชาติทดแทนน้ำมันได้ ที่สำคัญใช้ไม่มีวันหมดหมด  ดังนั้นหากต้องการอยู่ให้ได้ในยุคทองของเอเชีย ไทยควรมุ่งให้การสนับสนุนด้านการเกษตร โดยเฉพาะ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยาง
 
เจ้าสัวซีพี เสนอแนะแนวทางในการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกของประเทศว่า ควรลดการปลูกข้าวให้น้อยลง นำพื้นที่ในการปลูกข้าว ไปปลูกยางแทน เพราะในปัจจุบัน ไทยปลูกยางได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งออกยางมากที่สุดในโลก และเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตไกล เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถปลูกยางได้ เกษตรกรที่ปลูกข้าวขายไม่ได้ราคา ควรหันมาปลูกยาง ซึ่งเมื่อใช้พื้นที่ในการปลูกยางมากขึ้น พื้นที่ในการปลูกข้าวจะน้อยลง ราคาข้าวก็จะสูงขึ้น เป็นผลต่อเนื่องด้วย
 
เช่นเดียวกับอ้อย และ มันสำปะหลัง ที่ควรหันมาปลูกแทนข้าว เพื่อนำไปผลิตเอทานอลอย่างไรก็ตามภาครัฐควรให้ราคาเอทานอล ไม่ต่ำกว่าลิตรละ 24 บาท ซึ่งจะสามารถประหยัดการนำเข้าน้ำมันได้ถึง 4-5 แสนล้านบาทต่อปี ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวที่เหลือ ควรสนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบชลประทาน เพื่อให้ข้าวมีผลผลิตต่อไร่ที่ดีขึ้น
 
เรื่องต่อมาที่เจ้าสัวซีพีเป็นห่วงก็คือเรื่อง เงินสำรองที่มีจำนวนมากเกินไป ซึ่งรัฐบาลน่าจะนำเอาเงินส่วนนี้มาลงทุนในด้านชลประทาน เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต และการนำเงินสำรองมาใช้ก็จะเป็นการช่วยให้ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงได้ด้วย การที่เงินบาทแข็งค่าเกินไปนั้น ไม่ได้มีเฉพาะผลดีแต่เกิดผลเสียต่อผู้ประกอบการบางส่วนด้วย
 
 
นอกจากลงทุนในด้านชลประทานแล้ว ควรนำเงินเข้ามาใช้ประโยชน์ในการให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งนำไปลงทุนในด้านโลจิสติกส์ เพราะหากต้นทุนด้านนี้สูงกว่าคู่แข่งแค่เพียงร้อยละ 4-5 ก็มีผลกระทบต่อกำไร และการแข่งขันในตลาดได้
 
ส่วนภาคอุตสาหกรรม ให้ดู 2 ด้าน คือ ด้านแรงงาน เราต้องพึ่งพาแรงงานจากพม่า ดังนั้นจึงต้องให้เกียรติประชาชนพม่า ทำให้เขารักเรา สร้างคนให้เขา อีกด้านคือ ด้านเทคโนโลยี การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุด และควรมีการรับบุคลากรใหม่เข้าทำงานเป็นประจำทุกปี
 
ไม่เพียงเท่านั้น รัฐบาลควรมีการตั้งหน่วยงานอย่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กขึ้นมา เพื่อดูแลธุรกิจที่ต้องการออกไปลงทุนในต่างประเทศ
 
ขณะที่ผู้ประกอบการ จำเป็นต้องศึกษากฎหมายของประเทศนั้นอย่างท่องแท้ ต้องรู้เขารู้เรา มีข้อมูลที่รอบด้าน
 
โลกยุคนี้ ไม่ใช่ยุคปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นยุคของปลาว่ายน้ำเร็ว กินปลาว่ายน้ำช้า
 
       
 

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr