ฐานิศร เดชธำรง

 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

 
 
ถอดรหัส AEC : พลังงาน
 
            จากประสบการณ์ของบ้านปูในด้านพลังงาน ข้อเท็จพบว่า ไทยเป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรในด้านพลังงานหรือถ้ามีก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพไม่ดี ไม่เพียงเท่านั้นไทยยังมีความต้องการใช้พลังงานที่เติบโตเร็วกว่าความสามารถในการผลิตเพราะฉะนั้นไทยจึงเป็นประเทศที่ขาดแคลนพลังงาน โลกของเราปัจจุบันโลกของเรามีประชากร 6,000 ล้านคน ทุกคนล้วนต้องการพลังงาน และอนาคตจะเพิ่มถึง 9,000 ล้านคน
 
            ดังนั้นในการพิจาณาออกไปลงทุนต่างประเทศนั้น ต้องเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกันและเป็นประเทศที่มีความคุ้นเคย ต้องมั่นใจในเทคโนโลยีที่ลอกเลียนได้ยากมั่นใจว่าสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ต้องการเข้าไปลงทุน และท้ายสุดการทำธุรกิจด้านพลังงานเราจะต้องมองไปอนาคตที่มากกว่า 10 ปี หรือ 20 ปี ต้องดูเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก และต้องมองสภาพเศรษฐกิจโลกด้วยและอีกประการที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศที่ไปลงทุนมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 
            เมื่อตัดสินในเข้าไปลงทุนธุรกิจในต่างประเทศแล้ว ธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวเมื่อมีการแข่งขัน เมื่อเทียบไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเรายังอยู่ในสถานะที่แข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม3-4 ปีที่ผ่านมาประเทศของเราอยู่ที่เดิมขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาอย่างต่อเนื่องก้าวไปไกลกว่าเรา
 
            ดังนั้นเมื่อเราต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อต้องการที่จะขยายตลาดและดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งสร้างการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆ กลุ่มจีนอินเดีย NAFTA และ สหภาพยุโรป วิธีการสร้างอำนาจการต่อรอง ก็คือการนำทรัพยากรมารวมกัน การต่อรองด้วยประชากร 600 ล้านคน เทียบไม่ได้กับ 60 ล้านคนของไทย
 

 

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr