วีระศักด์ ฟูตระกูล

 

 

 

 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น

  
 
แม้ว่าในปี 2010 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพีของจีนจะขยายตัวสูงขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของโลก แซงหน้าประเทศญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของญี่ปุ่นในเศรษฐกิจของโลก ก็ยังมีความสำคัญ
 
ในตอนนี้ญี่ปุ่นมีความพยายามในการให้การสนับสนุนประเทศเที่ศรษฐกิจเริ่มแข็งแกร่ง อย่าง รัสเซีย ตุรกี อินเดีย ให้มีบทบาททางเศรษฐกิจ เพราะญี่ปุ่น คาดว่า เศรษฐกิจของเอเชียจะเจริญเติบโต และกลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลก
 
นโยบายญี่ปุ่นของรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นไปที่ “การเติบโตพร้อมเอเชีย” ไม่เว้นแต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย ญี่ปุ่นก็สนับสนุนการลงทุนเศรษฐกิจ เป็นแหล่งทุนรายใหญ่ให้กับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ เอดีบี เพื่อจะเป็นการสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนขอการสนับสนุนภาคเอกชน
 
สำหรับประเทศไทย ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย โดยเข้าไปมีส่วนในการให้งบประมาณสำหรับ โครงการไทยเข้มแข็ง และไม่เพียงในประเทศไทย ในประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่นก็เข้าไปให้การสนับสนุนในรูปแบบเดียวกัน
 
โดยการให้ความช่วยเหลือนั้น ไม่ใช่แต่ด้านสาธารณูปโภค แต่รวมไปถึงด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาการ การพัฒนาสินค้า ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของเอเชียเดินไปในในเส้นทางที่ถูก
 
   

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr