Untitled Document
View more.. 
 
12 July 2015
Thailand Week 2015
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ประธานกรรมการบริหาร สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียเเปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วม Thailand Week 2015 Vietnam - Thailand Business Meeting วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
 
26 June 2015
การสัมมนากลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 3 เรื่อง ปัญหาอุปสรรคการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในต่างประเทศ
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง ฟอร์จูน 1A-B โรงแรมเเกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน จัดโดย สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียเเปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
View more.. 
 
9 April 2015
Show
 
สัมมนากลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 เรื่องปัญหาอุปสรรคการส่งออกและการนำเข้าและบริการที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในต่างประเทศ
วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ จัดโดย สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียเเปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
13 March 2013
Show
 
ปัญหาการใช้ประโยชน์จาก AEC [ Focus Group ]
เสวนากลุ่มเป้าหมาย [ Focus Group ]
 View more.. 
   
5 August 2015
พลังหนุนเอสเอ็มอี (2)
โดย นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ประธานกรรมการบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียเเปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
29 July 2015
พลังหนุนเอสเอ็มอี (1)
โดย นายวินิจฉัยแจ่มแจ้ง ประธานกรรมการบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียเเปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 View more.. 
       
 
30 November 2014
โครงการศึกษาและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มเเข็งให้ร้านถูกใจ
โครงการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มเเข็งให้ร้านถูกใจ จัดทำโดย สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียเเปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ บริษัทโบลลิเกอร์ เเอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด
       
 
30 September 2014
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินความสามารถในการเเข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จัดทำโดย สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียเเปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
   
 
Username  
Password  
 
Forgot your password? | Sign up
 
E-mail address:
   
INSAPS Video
'Live' on YouTube